Na začiatku našej covid sezóny bola vyhlásená našou asociáciou online súťaž o najlepší SLOGAN/MOTTO AMAS. 

Z nášho klubu sa zapojila:

Vaneska Foltýnová - Byť mažoretkou znamená nebyť nikdy sama.

Nelka Ševčíková - Kamarátstvo, pohyb, krása, to je mažoretky výhra naša.

Meliska Pavlovičová - Mažoretke srdce horí, AMAS naše kluby spojí, netreba vždy zvíťaziť, len férovo súťažiť.

Meliska so svojou poetickou básňou vyhrala 1. miesto.

14.02. je deň všetkých zaľúbených, tak ani naša asociácia nezaváhala a vyhlásila online súťaž s valentínskou tematikou, kde mali vyjadriť lásku k športu a svojmu klubu, buď formou básničky, tanca alebo iného zobrazenia, do ktorej sa zapojili naše dievčatá:

Vaneska Foltýnová so svojím sólom a zakomponovanou vlastnou básničkou

Nelka Ševčíková so svojou básničkou

Sonička Lániová so svojím videom zo zasneženej priehrady

Do veľkonočnej online súťaže sa zapojili naše kadetky:

* Vaneska Foltýnová, Miška Lachkovičová, Nelka Ševčíková so svojím triom - Little Bunnies, s ktorým na celoslovenskej online súťaži získali krásne 1. miesto

* Laura Klasová so svojím sólom, s ktorým získala krásne 3. miesto

Počas covid sezóny a online tréningoch sa nám podarilo spracovať pár formácií, ktoré boli natočené a zaslané do online súťaže Grand Prix 2021. Vyhodnocované boli našou asociáciou AMAS na tzv. malých majstrovstvách bez postupu - Grand Prix 2021. 

Naše úspechy boli nasledovné:

Sólo baton Junior - Johanka Iváková - Amazonka - 4. miesto

Trio baton Junior - Johanka Iváková, Hanka Želipská, Klárka Horváthová - Sweet Brazils - 4. miesto

Mini baton Junior - Men in black - 2.miesto

VF baton kadet - Halloween - 3. miesto

VF baton junior - Traja Mušketiéri - 2. miesto

Počas našej online covid doby boli vyhlásené viaceré súťaže. Táto súťaž bola so zadaním natoč originálne tanečné video, ktorým pozdravíš všetkých priaznivcov mažoretkového športu. 

Do tejto súťaže sa zapojila naša kadetka:

Vaneska Foltýnová, ktorá získala nádherné 2.miesto z celého Slovenska, pretože deti neboli delené do kategórií.